COBOSYSTEMS

DISCLAIMER

Cobosystems verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan de redactie van Cobosystems op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Auteursrechten

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken, archiveren of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van de redactie en / of uitgever van Cobosystems. Wel is toegestaan de titel en eerste twee zinnen van een artikel weer te geven, mits met complete bronvermelding en een link naar het volledige artikel op Cobosystems. De Cobosystems-site dient in dit geval volledig opgeroepen en in beeld gebracht te worden in de internetbrowser. Wij worden graag op de hoogte gebracht wanneer u verwijzingen naar de Cobosystems-site op uw website plaatst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan de redactie van de Cobosystems-site.

Indien bij gebruik van artikelen van Cobosystems niet is voldaan aan bovenstaande, is Cobosystems gerechtigd hiervoor schadevergoeding te claimen. Tevens is Cobosystems niet aanspakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. Cobosystems zal deze claims verhalen op de veroorzaker.